Семинар на 7.09.2017 г.

 

На 7 септември 2017 г. /четвъртък/, от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ Тодор Попов ще изнесе доклад на тема:

"Геометрия в дробния квантов ефект на Хол".

Докладът цели запознаване с идеи на Дънкан Халдейн, в които колективните степени на свобода в дробния квантов ефект на Хол се описват с двумерна метрика, характеризираща локално корелациите на двумерен несвиваем флуид.

Литература:
cond-mat.mes-hall 1106.3375

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.