Семинар на 27.07.2017 г

На 27.07.2017 г. от 15:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ на разширено заседание във връзка със заемане на академичната длъжност „доцент“
д-р Иван Апостолов Сираков ще изнесе публична лекция на тема:
“НЕУТРОННО ИНДУЦИРАНИ ЯДРЕНИ РЕАКЦИИ - ОЦЕНЕНИ ФАЙЛОВЕ, АНТИРЕЗОНАНСИ, ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕКИ И КОМПАУНД ПРОЦЕСИ“

Поканват се всички интересуващи се да посетят лекцията.