Семинар на 28.06.2017 г.

 

На 28 юни 2017 г. /сряда/, от 11:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се проведе семинар на Експертните съвети по Ядрена физика и по Неутронна и реакторна физика и ядрена енергетика за предзащита на докторска дисертация на задочен докторант Цветан Кръстев Маринов на тема:

"Приложение на нови гама-спектрометрични методи при изследване на структурата на атомното ядро и в ядрената енергетика".

 

Научен ръководител: доц. д-р Димитър Тонев.

 

Поканват се всички интересуващи се.

 

/ От Ръководството на семинара /