Семинар на 18.05.2017 г.

 

На 18 май 2017 г., от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ акад. Иван Тодоров ще изнесе семинар на тема:

"Изключителната алгебра на Йордан и свързаните с нея симетрии" (продължение на доклада от 11.5.2017 г.).

 

Резюме:
Изключителната алгебра на Йордан се състои от 3-редни ермитови матрици с октонионни елементи. Нейната интерпретация като описание на три семейства кварки и лептони бе предложена от Мишел Дюбоа-Виолет [D]. В нашата съвместна работа [TD] се изследват изключителните групи, свързани с тази алгебра и техните максимални подгрупи по теорията на Борел и де Зибентал [Y]. (Резултатите за нормирани алгебри от предходния доклад са изложени в първия раздел на работата [R].)
Литература:
[D] M. Dubois-Violette, Exceptional quantum geometry and particle physics, Nucl. Phys. B 912 (2016) 426-441; arXiv:1604.01247.
[R] Guy Roos, Exceptional symmetric domains, arXiv:0801.4076v2.
[TD] I.T., M. Dubois-Violette, Deducing the symmetry of the standard model from the authomorphism and structure groups of the exceptional Jordan algebra, IHES/P/17/03.
[Y] I. Yokota, Exceptional Lie groups, arXiv:0902.0431.

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.