Семинар на 11.05.2017 г.

 

На 11 май 2017 г., от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ акад. Иван Тодоров ще изнесе семинар на тема:

"Алгебри с деление и алгебри на Йордан".

 

Резюме:
Докладът е замислен като увод към работата [DТ], за която ще стане дума на следващ семинар.
План на изложението:
  1. Четири нормирани алгебри с деление; октониони [В].
  2. Алгебри на Йордан; класификация [М].
Литература:
[B] J. Baez, The octonions, Bull. Amer. Math. Soc. 39:2 (2002) 145-205, Errata ibid 42 (2005) 213; math/0105155; -, This week finds in mathematical physics (Week 193), February 23, 2003.
[M] K. McCrimmon, A Taste of Jordan Algebras, Springer 2004 (available online).
[DT] M. Dubois-Violette, I. T., Deducing the symmetry of the standard model from the authomorphism and structure groups of the exceptional Jordan algebra, IHES/P/17/03.

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.