Семинар на 4.05.2017 г.

 

На 4 май 2017 г., от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ prof. Denjoe O'Connor (DIAS, Ireland) ще изнесе семинар на тема:

"Membrane Matrix Models and non-perturbative tests of gauge/gravity duality ".

 

Abstract:
I will review how relativistic membranes lead to membrane matrix models and compare non-perturbative studies of some of these matrix models with results from gravitational predictions. The principle models of interest will be the BMN model and the Berkooz-Douglas models.

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.