Семинар на 26.04.2017 г.

 

На 26 април 2017 г., /сряда/ от 10:30 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се проведе съвместен семинар на Експертните съвети по направления “Ядрени методи, радиохимия и радиоекология“ и „Ядрена физика“ за предзащита на докторска дисертация на Елена Геннадиевна Стоянова /задочен докторант на ИЯИЯЕ-БАН/ на тема:

"Определяне на радиологично значими радионуклиди при извеждане от експлоатация на реактори тип ВВР от АЕЦ Козлодуй".

Научен ръководител:
Доц. д-р Цветана Нонова.

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят семинара.