Семинари на 29.03.2017 г.

На 29 март 2017 г. /сряда/ от 10:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се проведе семинар на Експертния съвет по Ядрена физика за предзащита на дисертация на Румен Георгиев Кобиларов (докторант на самостоятелна подготовка) на тема:

"Радиоекологични изследвания в районите на Банско-Разлог и Националния парк Централен Балкан".

Научни консултанти: доц. д-р Л. Костов и доц. д-р Хр. Протохристов.

 

На 29 март 2017 г. /сряда/ от 11:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се проведе семинар на Експертния съвет по Ядрена физика за отчисляване от докторантура на гл. ас. Петър Кирилов Живков (докторант на самостоятелна подготовка) на тема:

"Изчисляване параметрите на масивна Електроядрена система (ЕЯС) с дълбоко подкритична уранова мишена".

Научен консултант: чл. кор. дфн Ч. Стоянов.

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят семинарите.