Семинар на 30.03.2017 г.

 

На 30 март 2017 г., от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ Боян Обрешков ще изнесе семинар на тема:

"Топологични фазови преходи и топологични фази на веществото": Нобелова награда по физика за 2016 г.

Накратко:
Нобеловата награда по физика за 2016 бе дадена на Дейвид Таулес, Джон Костерлиц и Дънкън Халдейн за техни теоретични работи даващи разбиране на необикновени квантови фази на веществото в свръхпроводници, свръхфлуиди и спинови верижки. Свойствата на тези вещества се определят от квантово-механичното поведение на голям брой атоми. Теоретичната схема използва топологични методи. Топологичните ефекти отразяват характерно геометрично свойство на атомната система като цяло, което може и да не се наблюдава директно, но се проявява в електромагнитните или енергетични свойства. Теоретичните предвиждания се потвърждават от експериментални изследвания на тънки двумерни слоеве и линейни вериги от атоми, където физичните явления притежават качествени отличия от тези наблюдавани в обичайното тримерно пространство.

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.