Семинар на 2.03.2017 г.

На 2 март 2017 г. /четвъртък/ от 13:15 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ доц. д-р Мариян Станиславов Станишков ще изнесе доклад на тема:

"Симетрии в двумерни конформни теории на полето и свързани с тях интегрируеми модели".

Семинарът е предварителна защитa на дисертация за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ в научната специалност 4.1 Физически науки. Материалите са на разположение в библиотеката на ИЯИЯЕ от 16 февруари 2017 г.

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.