Семинар „АЛГЕБРА И ЛОГИКА”

 

На 17 февруари 2017 г. (петък), от 13:00 ч. в зала 578 на ИМИ – БАН ще се проведе следващото заседание на семинара.

Д-р Веселин Филев (Research Associate of Dublin Institute for Advanced Studies, Ireland) ще изнесе доклад на тема:

"BFSS МАТРИЧЕН МОДЕЛ ВЪРХУ РЕШЕТКА".

Резюме:
BFSS матричният модел е едномерна полева теория с 16 суперзаряда и SU(N) калибровъчна група, което напълно определя вида му. Полетата му са бозонни и фермионни матрици, трансформиращи се в присъединеното представяне на калибровъчната група. Моделът също така има глобална SO(9) R-симетрия. Решетъчната формулировка на модела нарушава глобалната R-симетрия, но избягва проблема с фермионните двойници чрез подходящ избор на базис на клифордовата алгебра. Дефинирането на псевдофермионни полета и изследването на знака на фермионния пфафиан също ще бъдат разгледани, както и физичният контекст на това изследване като тест на холографския принцип.

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.