Семинар на 15.02.2017 г.

На 15 февруари 2017 г. /сряда/ от 10:30 часа ще се проведе семинар на Експертния съвет по Ядрена физика за отчисляване от докторантура на Румен Георгиев Кобиларов (докторант на самостоятелна подготовка) на тема:

"Радиологични изследвания в районите на Банско-Разлог и Националния парк „Централен Балкан”

Научни консултанти: доц. д-р Л.Костов и доц. д-р Хр. Протохристов.

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.