Семинар на 30.11.2016 г.

 

На 30 ноември 2016 г., от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ Д-р Веселин Филев (Research Associate of Dublin Institute for Advanced Studies) ще изнесе публична лекция на тема:

"Холографско съответствие и физика на силно взаимодействащата материя".

Накратко:
Според холографският принцип, максималното количество информация, съдържащо се в даден обем, е пропорционално на площта на границата му измерена в планкови единици. В суперструнната теория този принцип е реализиран като съответствие между гравитационна теория и полева теория дефинирана на асимпотичната граница на пространство-времето. Силно/слабата природа на това съответствие води до изненадващи приложения във физиката на силно взаимодействащата материя, граничещи с феноменология.

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.