Семинар на 28.09.2016 г.

 

На 28 септември 2016 г., от 14:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ Иванка Равначка ще изнесе семинар на тема:

"ЗАКОНОМЕРНОСТ НА ИНДУКЦИРАН АПОПТОЗ В ЛИМФОЦИТИТЕ НА ЧОВЕКА ПРИ ДЕЙСТВИЕ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ С РАЗЛИЧНИ ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ".

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.