Семинар на 12.07.2016 г.

 

На 12 юли 2016 г. /вторник/, от 14:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ Николай Бобев ще изнесе семинар на тема:

"Двумерни N=(0,2) суперкомформни модели и брани".

Резюме:
В този семинар ще обобщя някои нови резултати свързани с двумерни N=(0,2) суперкомформни теории на полето и тяхната реализация чрез D- и М-брани в теория на струните. Ще обърна особено внимание на непертурбативни техники като аномалии на 'т Хофт, конформни аномалии и c-екстремалност, както и връзката на някои от представените модели с холографското съответствие.

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.