Атестационен семинар на 30.06.2016 г.

 

На 30 юни 2016 г., от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ Кирил Христов ще изнесе семинар на тема:

"Вакуумни решения, черни дупки и микросъстояния в 4-мерната супергравитация".

Резюме:
Докладът ще резюмира главните насоки в изследователскта ми дейност, започвайки от общо изложение на 4-мерната супергравитация и възможните гравитационни фонове запазващи определени симетрии. Това ще позволи дефинирането на асимптотически плоски и асимптотически AdS пространство-времена, и разглеждането на тяхната стабилност чрез BPS неравенства. Във втората част на семинара ще разкажа за фокуса на работата ми в последно време и ще наблегна на решенията на черни дупки. Ще разгледаме по-специално статичните асимптотически AdS решения на черни дупки запазващи суперсиметрия, които могат да бъдат интерпретирани като поток на ренорм групата в дуална калибровъчна теория чрез AdS/CFT дуалността. Ще покажа че суперсиметричната статистическа сума в калибровъчната теория, изчислена точно посредством метода на локализация на Файнмановия интеграл, съответства на ентропията на черните дупки. Това ни дава информация за микросъстоянията отвъд хоризонта на събитията на черната дупка, съответстващи на фундаменталните степени на свобода на квантовата гравитация.

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.