Семинар на 23.06.2016 г.

 

На 23 юни 2016 г., от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ Милен Якимов ще изнесе семинар на тема:

"Некомутативни дискриминанти".

Резюме:
Понятието за дискриминанта има важни приложения в теория на числата, алгебричната геометрия и некомутативната алгебра. В последния случай дискриминантите са пресметнати за много малко алгебри. Ще опишем общите основи на конструкцията и ще представим два метода за пресмятане на дискриминанти на некомутативни алгебри, които имат приложения в голяма общност. Първият използва теорията на деформациите и Поасонова геометрия, а вторият - квантови клъстерни алгебри.
Докладът се основава на съвмесна работа с J. Levitt, B.Nguyen и K. Trampel.

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.