Семинар на 2.06.2016 г.

 

На 2 юни 2016 г., от 14:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ Тодор Попов ще изнесе доклад на тема:

"Квантови функции на Шур и група на плитките. Числа на Ойлер и Бернули".

Докладът е върху доказателството на хипотезата на Кроб и Тибон, която гласи че подалгебрата от диагоналните елементи на квантова група GL е кубична алгебра. Кубичната алгебра се нарича квантова (псевдо-)плактична алгебра PP и се намира в основата на некомутативно обобщение на симетричните функции. Така теорията на характерите на представянията на GL получава некомутативно обобщение за (ко)модулите на квантовата група. Доказваме също, че размерностите на алгебрата PP се контролират от числата на Бернули и Ойлер.

Литература:
- Krob, D., & Thibon, J. Y. (1997). Noncommutative symmetric functions IV: Quantum linear groups and Hecke algebras at q = 0. Journal of Algebraic Combinatorics, 6(4), 339-376.
- Todor Popov. Quantum Plactic and Pseudo-Plactic Algebras. Proceedings of the International Workshop "Lie Theory and Its Applicatioins in Physics", Varna 2015}, Vl. Dobrev ed., Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, to appear.

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.