Семинар на 19.05.2016 г.

 

На 19 май 2016 г., от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ Емил Нисимов ще изнесе семинар на тема:

"Динамично генериране чрез гравитация на електро-слабо спонтанно нарушение на симетрията в след-инфлационната епоха на еволюцията на Вселената".

Литература:
E.I. Guendelman, E. Nissimov and S. Pacheva, "Gravity-Assisted Emergent Higgs Mechanism in the Post-Inflationary Epoch", arXiv:1603.06231 [hep-th], 6 p.

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.