Семинар на 28.04.2016 г.

 

На 28 април 2016 г., от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ акад. Ив. Тодоров ще изнесе семинар на тема:

"Математична физика на кондензираната материя (семинари в Женева)".

Резюме и литература:
Повод за избора на темата ми даде въодушевяваща лекция на Мартин Цирбауер от Университета в Кьолн по време на деня, посветен на де Рам, организиран от Швейцарската математична програма за докторанти в Университета в Женева:
Martin Zirnbauer, Bott periodicity and the "Periodic Table" of topological insulator and superconductors, Journee George de Rham 2016, March 2.
 
Два дни по-късно имаше доклад на подобна тема на Андреа Капели от Флоренция в ЦЕРН:
Andrea Cappelli, Field theory description of topological states of matter CERN seminar, March 4.
 
Разбираемо изложение по темата е дадено в 1. (по доклад на Нобелов симпозиум в Стокхолм, който може да служи за увод към нашумялата работа на Китаев 2.) Статиите 3. - 5. свидетелстват за обръщането на водещи математични физици към математични проблеми на кондензираната материя.
References:
  1. R. Kennedy, M. Zirnbauer, Bott-Kitaev periodic table and the diagonal map, 1412.4808 [math-ph].
  2. A. Kitaev, Periodic table for topological insulators and superconductors, AIP Conf. Proc. 1134 (2009) 22-30.
  3. E. Witten, Three lectures on topological phases of matter, 1510.07698 [cond-mat.mes-hall] (60 pp).
  4. N. Seiberg, E. Witten, Gapped boundary phases of topological insulators via weak coupling, 1602.04251 (86 pp).
  5. F. Wilczek, Particle physics and condensed matter:the saga continues, 1604.05669 [cond-mat.mes-hall].

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.