Семинар на 14.04.2016 г.

 

На 14 април 2016 г., от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ prof. S.M. Bilenki (JINR, Dubna) ще изнесе доклад на тема:

"Neutrino oscillations. Nobel Prize 2015".

  1. History of neutrino oscillations.
  2. Present status.
  3. Neutrino in the Standard Model.
  4. The simplest mechanism of neutrino mass generation.

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.