Семинар на 11.04.2016 г.

 

На 11 април 2016 г., от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ Пламен Физиев ще изнесе доклад на тема:

"Обработка и анализ на данните от GW150914 и техните възможни физически интерпретации".

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.