Семинар на 4.04.2016 г.

 

На 4 април 2016 г., от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ Недялка Илиева Стоилова ще изнесе семинар на тема:

"Представяния на базисни класически супералгебри на Ли и обобщени квантови статистики".

Резюме:
Дисертацията е посветена на класификация на обобщените квантови статистики, съответстващи на базисните класически супералгебри на Ли, построяване пространствата на Фок на парастатистиките, изследване на физическите свойства на Вигнерови квантови системи и деформирани крайномерни осцилатори.

Семинарът е предзащита на дисертация за придобиване на научната степен "Доктор на науките".

Материалите за предзащитата ще бъдат на разположение на интересуващите се в Библиотеката на ИЯИЯЕ от 21 март 2016 г.

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.