Семинар на 24.03.2016 г.

На 24 март 2016 г. от 13:15 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ Веселин Филев ще изнесе семинар на тема:

"Компютърен тест на AdS/CFT съответствието с фундаментална материя."

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.