Семинар на 10.03.2016 г.

На 10 март 2016 г. от 13:15 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ Александър Митов ще изнесе семинар на тема:

"QCD at LHC: theoretical development".

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.