Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на Хранилище за реакторно оборудване на ИЯИЯЕ към БАН в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72“

on .

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на Хранилище за реакторно оборудване на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72“.

 

Дата на публикуване: 16.11.2018 г.

 

Дата на публикуване: 04.12.2018 г.

 

Дата на публикуване: 13.12.2018 г.

 

Дата на публикуване: 04.01.2019 г.