Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи в радиохимични лаборатории на ИЯИЯЕ към БАН в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72“

on .

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи в радиохимични лаборатории на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72“.

 

Дата на публикуване: 28.08.2018 г.

 

Дата на публикуване: 17.09.2018 г.

 

Дата на публикуване: 10.10.2018 г.

 

Дата на публикуване: 21.12.2018 г.