Обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект: Циклотронна лаборатория “Национален циклотронен център” на фази: идеен, технически и работен проект“

on .

ОП 00648/18-001 от 01.08.2018 г. с предмет: „Изработване на инвестиционен проект: Циклотронна лаборатория “Национален циклотронен център” на фази: идеен, технически и работен проект“.

 

Дата на публикуване: 03.08.2018 г.

 

 

Дата на публикуване: 16.10.2018 г.

 

Дата и час на публикуване: 27.11.2018 г., 16:55 ч.

 

Дата на публикуване: 06.12.2018 г.

 

Дата на публикуване: 05.03.2019 г.

 

Дата на публикуване: 09.12.2020 г.