Провеждане и участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на услуга с предмет: „Хотелско настаняване и техническо осигуряване на зала за пров

on .

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската академия на науките (БАН), гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 72, НК 2 на БАН, обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Хотелско настаняване и техническо осигуряване на зала за провеждане на Международна конференция на тема Квантови системи в химията, физиката и биологията (QSCP – XX)”

 

pdf icon Публична покана

pdf icon Документация подписана от директора

doc icon Документация за попълване

doc icon Въпроси и отговори

doc icon Решение за класиране от 20.07.2015 г.