Покана за доставка на детектор за електрони

on .

 

gavel

 

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика обявява процедура по чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, за избор на изпълнител за доставка на оборудване.

Предмет на поръчката: "Доставка на детектор за електрони"

Крайна дата за подаване на оферти: 20.10.2014 г.

 

Приложения:

pdf icon Обява за представяне на оферти.