Договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка - ЦИКЛОТРОН

on .

 

Договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на циклотрон и съпътстващо спомагателно оборудване за нуждите на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките”.

 

pdf icon Доклад на комисията до възложителя.

pdf icon Решение за определяне на изпълнител.

pdf icon Договор за изпълнение на поръчката.

pdf icon Техническа оферта.

Първото плащане е извършено на 15.10.2014 г. съгласно условията на чл. 4, ал. 2, т. 1 от договора.

Второто плащане е извършено от ТРЕТО ЛИЦЕ в полза на ИЯИЯЕ съгласно условията на чл. 4, ал. 2, т. 2 от договора.
Плащането е потвърдено от изпълнителя на поръчката на 04.02.2015 г.