Покана за доставка на сцинтилационен кристал B380 N38x38

on .

 

gavel

 

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика обявява процедура по чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, за избор на изпълнител за доставка на оборудване.

Предмет на поръчката: "Доставка на сцинтилационен кристал B380 N38x38"

Крайна дата за подаване на оферти: 05.08.2014 г.

 
 

Приложения:

 

pdf icon Обява за представяне на оферти.