Покана за доставка на лампи за охранително осветление

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика открива процедура по избор на изпълнител за доставка на научна апаратура.

Предмет на поръчката: "Доставка на лампи за охранително осветление за полосата на Ядрената научно-експериментала и учебна база (ЯНЕУБ) на ИЯИЯЕ"

 

Дата на обявяване: 30.10.2012 г.

Крайна дата за подаване на оферти: 7.11.2012 г.

pdf_icon Покана за представяне на оферти

Приложения:

doc icon Техническо предложение за изпълнение на поръчката

doc icon Ценово предложение за изпълнение на поръчката

doc icon Образец на декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП.

doc icon Проект на договор за изпълнение на доставка по чл.14, ал. 5, т. 2 от ЗОП.