Престижна награда за млад учен от ИЯИЯЕ-БАН

on .

    Престижната награда "Густав Херц" на Немското физическо дружество се дава ежегодно на млади учени за изключителен принос в експерименталната или теоретична физика.

Daniela Doneva     Наградата "Густав Херц" за 2024 г. е присъдена на д-р Даниела Донева от Лаборатория "Теория на елементарните частици" в ИЯИЯЕ-БАН. Отличени са изключителните ѝ приноси за изучаването на черни дупки и неутронни звезди в гравитационни теории отвъд Общата теория на относителността. Тези нейни изследвания са от голямо значение, както за задълбоченото разбиране на силни гравитационни полета, така и за анализиране на наблюдения на гравитационни вълни. Поради това, постиженията ѝ са изключително важни за фундаменталната физика.

    Д-р Донева е защитила докторат във Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Лауреат е на Хумболтова стипендия и в последствие на престижната стипендия Еми Ньотер.