Участие на учен от ИЯИЯЕ-БАН във форума „Наука и технологии в обществото“

on .

     В периода от 30-ти септември до 3-ти октомври 2023 г., в град Киото, Япония се проведоха годишната среща на STS forum (от анг. Science and Technology in Society forum) и Young Leaders Program 2023. Форумът събира световни лидери в областта на науката (включително и нобелови лауреати), технологиите, бизнеса и медиите, за да се изгради дългосрочна визия за решаване на глобални проблеми.

     Младите учени от БАН бяха представени от гл. ас. д-р Ангел Демерджиев (ИЯИЯЕ-БАН), гл. ас. д-р Неда Анастасова (ИОХЦФ-БАН) и доц. д-р Венелин Тодоров (ИИКТ-БАН). През първия ден на форума се проведе заседание на тема „Young Leaders Program“. Най-важната част от програмата беше участието в дискусии, в свободен формат с нобелови лауреати. Гл. ас. д-р Ангел Демерджиев бе включен в групата, която проведе срещи с проф. Георг Беднорз (Нобелов лауреат по физика – 1987 г.) и проф. Ада Йонат (Нобелов лауреат по химия – 2009 г.).

     На 1-ви октомври 2023 г. започна основната част на STS forum, като тази година фокуса бе върху следните теми: изкуствен интелект (ИИ); доверие в информацията; изменение на климата; продоволствена сигурност; биоразнообразие; подготовка за следващата пандемия; използване на космическото пространство; по-ефективното сътрудничество между индустрия, академия и правителство.

     Навлизането на ИИ в науката, бизнеса и ежедневието бе централна тема на множество от сесиите на форума. Основния извод от останалите сесии е, че днес сме изправени пред все по-големи предизвикателства: изменение на климата; продоволствена сигурност; нарастващо търсене на енергия; нарастващи социални неравенства и избухването на епидемии са само някои примери. Науката играе ключова роля в справянето с такива сложни проблеми. Важна е ролята и на фундаменталните изследвания, тъй като могат да доведат до иновации. Достатъчното финансиране несъмнено е важен аспект за успешното провеждане на фундаментални изследвания, но политическите програми трябва също да се съсредоточат върху създаването на оптимални условия, позволяващи фундаменталните изследвания да бъдат превърнати в приложни и иновативни технологии.

Angel Demerdjev