Награди за най-добра работа на ИЯИЯЕ в конкурса, посветен на празника 24 май 2023

on .

След предварителна оценка, изготвена от избрана за целта комисия, Научният съвет на ИЯИЯЕ на свое заседание от 29.09.2023 г. удостои с награди за най-добра работа в конкурса, посветен на 24 май 2023, следните учени:

  1. В направление „ТЕОРЕТИЧНА И МАТЕМАТИЧЕСКА ФИЗИКА” една споделена първа награда се присъжда на:
  2. В направление „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИКА” една споделена първа награда се присъжда на:
  3. В направление „НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЯДРЕНАТА ФИЗИКА” първа награда се присъжда на д-р Димитър Николов Грозданов (ИЯИЯЕ-БАН) като съавтор в колектив с Alexakhin V.Y., Razinkov E.A., Rogov Y.N., Sadovsky A.B., Sapozhnikov M.G., Dashkov I.D., Kopach Yu.N., Skoy V.R., and Fedorov N.A. по публикация на тема: „Determination of Carbon Concentration in Soil Using the Tagged Neutron Method“ Physics of Particles and Nuclei Letters, 19, 717–723 (2022), (Презентация).
     
    DGrozdanov