Почетен знак на ИЯИЯЕ-БАН за доц. д-р Христо Протохристов

on .

На официална церемония на доц. д-р Христо Протохристов бе връчен почетния знак на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН. Церемонията се проведе в ИЯИЯЕ-БАН на 19 юли 2023 г. Директорът на института проф. Димитър Тонев връчи отличието на доц. д-р Христо Протохристов за значими постижения в областта на ядрената спектроскопия, ядрената енергетика, радиоекологията и ядрената безопасност, както и за изключителни успехи при обучение на кадри и експертна дейност в ядрената сфера.

Доц. д-р Христо Протохристов е сред най-изтъкнатите български учени в областта на ядрената спектроскопия. Безспорен авторитет по въпросите на измерване на гама-гама съвпадения, схеми на разпадане на нива и времена на живот на възбудени ядрени състояния. Участва в разработването на иновативни методи за преобразуване и обезопасяване на радиоактивни отпадъци от АЕЦ, чрез облъчване с неутрони, т. нар. трансмутация. Той е водещ учен в редица научно-приложни проекти с национално значение в областта на ядрената физика, дозиметрията и радиоекологията, сред които е успешното изпълнение на проект по програма ФАР на ЕС за рехабилитация на обекти от уранодобивната промишленост в България. Негова е изключителната заслуга за извършваната експертна дейност от ИЯИЯЕ-БАН при обследване на незаконно съхранявани и/или транспортирани радиоактивни източници и ядрени материали, както и безстопанствени такива.

Доцент Протохристов е автор на повече от 100 научни труда със значителна цитируемост в чужбина. Има четири патента. Член е на съюза на учените и съюза на физиците в България. Удостоен е с награда за най-добра научна работа на Централния институт за ядрени изследвания, Росендорф, Германия, награда за най-добър научен проект на ФНИ - „Европейска многодетекторна система“ и няколко награди за най-добра научна и научно-приложна работа на ИЯИЯЕ–БАН.

На церемонията по връчването на почетния знак присъства цялото Ръководство на ИЯИЯЕ–БАН, членове на Научния съвет и представители на академичния състав на физическите институти на БАН.

 

  • Pr1
  • Pr2
  • Pr3
  • Pr4