Визита на посланика на Република Полша, Негово Превъзходителство Мачей Шимански, в ИЯИЯЕ–БАН

on .

На 17 юли 2023 година се проведе среща между директора на ИЯИЯЕ–БАН проф. д-р Димитър Тонев и Негово Превъзходителство Мачей Шимански.

В делова атмосфера двамата обсъдиха въпроси, свързани със състоянието на образованието, науката и енергетиката в двете държави. По време на срещата проф. Тонев подчерта съществената роля на ИЯИЯЕ–БАН в научното обезпечаване на ядрената енергетика и опазването на околната среда в България. Отбелязано бе и участието на полските колеги в развитието ядрената физика в България. Основният акцент на разговора бе върху центровете за производство и разработване на радиофармацевтици в Полша и възможностите за обмен на учени. Негово Превъзходителство Мачей Шимански отбеляза важността на институционалната подкрепа за подобряването на колаборацията между българските и полските научни центрове.

В резултат на срещата бе планирано бъдещо сътрудничество с изследователски ядрени центрове в Полша.

 

  • P_20230717_120043
  • P_20230717_120052