ИЯИЯЕ – БАН на Деня на кариерата във ФзФ на СУ

on .

 

На 31.05.2023 г. Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН взе участие в Дните на кариерата във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Присъстваха млади и изявени учени от всички направления и лаборатории. Студентите бяха заинтригувани както от многообразието за кариерно развитие и подкрепа, което предлага институтът, така и от проектите по които работят учените в ИЯИЯЕ.

Най-голям интерес от страна на младите хора срещнаха програмите за Националния Циклотронен център; Изграждането и развитието на Центъра за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (QUASAR); Научноизследователска инфраструктура за наблюдение на атмосферните аерозоли, облаци и газови замърсители, интегрирана в рамките на пан-Европейската инфраструктура ACTRIS на БЕО Мусала; изследванията в областта на високите енергии в ЦЕРН; неутронната и реакторна физика, ядрената енергетика и много други.

Студентите, които проявиха желание за бъдещи съвместни дейности в полето на науката с най-големия институт в Българската академия на науките, оставиха свои координати – 38 души, а посетилите нашия щанд бяха над 60 - 70 души.

Институтът беше представен от Никола Колев, Румяна Хаджийска, Милена Мишева, Елена Гелева, Антон Младенов, Росен Бахтев, Христо Тончев, Петър Данев, Петко Николов, Иван Русков, Стела Пенева, Росица Генчева, Мартин Макариев, Георги Георгиев, а за изявата отговаряха Мария Явахчова, Силвия Иванова и Бойко Вачев.