ПРЕСТИЖНО УЧАСТИЕ НА УЧЕН ОТ ИЯИЯЕ-БАН НА ЕВРОПЕЙСКАТА КЛИМАТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

on .

От 15-ти до 17-ти май 2023 г. в гр. Варшава, Полша се проведе Европейската климатична конференция (https://europeanclimateconference.eu/). Научният форум бе организиран от Полската академия на науките и Немската национална академия на науките Леополдина. В конференцията участваха учени от 45 страни от Европа и Централна Азия. Българската Академия на Науките бе представена от трима изявени учени в изследванията на климата и околната среда. Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика бе представен от д-р Елена Гелева. Основният акцент на форума бе оценка на последиците от изменението на климата и постигнатия напредък към климатична неутралност. Обсъдиха се актуалните европейска и държавна политики за борба с изменението на климата. Друг важен въпрос, който бе разискван е ролята на човешкия фактор върху климата, както и отношението между човека и природата на глобално и регионално ниво. По време на конференцията детайлно бяха разгледани темите: действия за адаптиране към климатичните промени и за смекчаване на неблагоприятните ефекти от тях; климатичните промени и техните негативни въздействия върху водните ресурси; как се отразяват промените в климата и глобалното затопляне на земеделското производство; влиянието на някои икономически отрасли като енергетика и др. върху климата на регионално и местно ниво.

Конференцията предизвика голям интерес сред участниците и интересни дискусии по разискваните теми.

Д-р Гелева бе пост-док на БАН по Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“ и нейното участие на престижния форум във Варшава е признание за добрата работа на ИЯИЯЕ-БАН в изследвания на климата и околната среда.

 

  • 1