Посещение на Директора на Еге Университета в Измир в ИЯИЯЕ-БАН

on .

От 21-ви до 28-ми май 2023 година на посещение в ИЯИЯЕ-БАН бе Директорът на Института за Ядрени Науки при Еге Университета в Измир, Турция, проф. д-р Сабрие Юсан. Посещението бе осъществено по програмата за научен обмен ЕРАЗЪМ. Проф. Усан изнесе серия от лекции в областта на радиохимията, радиоекологията и приложенията на ядрената физика при кондициониране на радиоактивни отпадъци.

Лекциите на проф. Юсан предизвикаха интерес сред колегите от ИЯИЯЕ-БАН и по-конкретно сред колегите работещи в областта на радиохимията.

Гостът имаше възможност да разгледа радиохимичните лаборатории на института за анализ на ядрени материали, за получаване, разделяне и концентриране на радиоактивни изотопи и да се запознае с реализираните от нас различни проекти и научно-приложни разработки, отговарящи на предизвикателствата на сложните съвременни ядрени технологии и свързаните с тях проблеми в областта на радиохимията, радиоекологичните изследвания и опазване на околната среда. По време на посещението бе представена и измерителната ядрено-физична апаратура, която се използва за анализ на радионуклидния и елементен състав в проби от околната среда и РАО.

Тази двустранна колаборация датира от повече от двадесет години и е изключително плодотворна. Осъществени са множество съвместни експерименти, конференции и семинари. Публикувани са и много стойностни публикации. След посещението на проф. Юсан се планираха и редица съвместни нови инициативи.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4