Семинар на проф. д-р Сабрие Юсан

on .

Уважаеми колеги,

На 23.05.2023 г. от 10 часа, в зала 300 ще се проведе семинар на Директора на Института за Ядрени Науки при Еге Университета, Турция, Проф. д-р Сабрие Юсан.

Темата на доклада е: "Application of permeable reactive barrier system for the immobilization of strontium/cesium"

Поканени са всички интересуващи се.

Проф. Димитър Тонев