Скръбна вест

on .

На 21 май 2023 г. след кратко боледуване

почина нашият колега Йордан Стоилов Милев

(1959-2023)

Със своята дейност по контрол в системата СОНИКС, по въвеждане публикациите на изследователите и актуализациите на профилите им в регистрите на НАЦИД и със съдействието си по отчетите към МОН, той допринасяше съществено за работата на Института. Йордан Милев беше и оторизиран представител на ИЯИЯЕ-БАН в Регистъра на действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти, както и главен администратор на профила на Института в националната система BPOS (Bulgarian Portal for Open Science).

ИЯИЯЕ-БАН загуби един способен, опитен и етичен служител, добронамерен колега, съпричастен към работата на Института. Отиде си един от нас!

Светла му памет!

От Ръководството на ИЯИЯЕ-БАН