Заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ

on .

На основание заповед №З-101/04.05.2023 на 11-май-2023 г., четвъртък, от 10:00 часа в зала 300 ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ - БАН с дневен ред:

1. Допълване на състава на научния съвет на ИЯИЯЕ

2. Други

 

Председател на ОСУ: проф. Севдалина Димитрова