Първи семинар по „Системи за ранно предупреждение, индивидуална и колективна защита при ядрена и биологична заплаха“

on .

На 25.04.2023 г. в Учебният център на ИЯИЯЕ-БАН се проведе 1-вия научен семинар по „Системи за ранно предупреждение, индивидуална и колективна защита при ядрена и биологична заплаха“, по тематиката на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“.

Семинарът бе организиран от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика съвместно с Института по микробиология „Стефан Ангелов“ при Българска академия на науките. Лектори на семинара бяха учени от двата института – гл.ас. Мария Явахчова и доц. Христо Протохристов от ИЯИЯЕ, и доц. Мая Захариева и чл.-кор. Христо Найденски от ИМикБ. Лекциите бяха посветени на ядрената и биологична заплахи, последствията от ядрени аварии и ядрени взривни устройства, ранното предупреждение и управление на кризисни ситуации, намаляване и ликвидиране на последствията при биотероризъм.

Модератори на събитието бяха чл.-кор. Христо Найденски и проф. Димитър Тонев. На семинара присъстваха чл.-кор. Стефан Хаджитодоров - заместник-председател на БАН, г-н Камен Илиев-директор на ЦИНСО-БАН, както и колеги от двата института. В края на семинара се проведе задълбочена дискусия по представените теми.

 

  • s1-nnp-so1
  • s1-nnp-so2
  • s1-nnp-so3
  • s1-nnp-so4
  • s1-nnp-so5
  • s1-nnp-so6
  • s1-nnp-so7