ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА „МЬОСБАУЕРОВА СПЕКТРОСКОПИЯ: ПРИНЦИПИ И ПРИЛОЖЕНИЯ“

on .

На 21 април в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН проф. дфн Венцислав Русанов Янков представи наскоро публикуваната монография озаглавена „Мьосбауерова спектроскопия: Принципи и приложения“. Авторът запозна обстойно аудиторията с интересното съдържание на монографията.

На представянето присъстваха учени от ИЯИЯЕ и други университети и научни институции. Имаше голям интерес и бяха повдигнати много актуални въпроси, проведе се и интересна дискусия по темата.

Участниците в семинара получиха и по един екземпляр от монографията с посвещение и автограф от автора.