10 години База за Развитие и Внедряване

on .

10 години База за Развитие и Внедряване – Физика, като част от ИЯИЯЕ-БАН

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките вече 10 години се допълва с ново структурно звено – База за развитие и внедряване – Физика. В базата се разработва и изработва по поръчка уникална научна апаратура. Основната цел на екипа специалисти е да предостави на академичните институции специфични инструменти, апарати и инсталации, от които се нуждаят за изследователската си дейност.

Създадена през 1974 година, БРВ – Физика съществува и до днес благодарение на високия професионализъм, гъвкавост и желание за реализация на уникални технически проекти. От 2013 година до момента БРВ – Физика е част от ИЯИЯЕ-БАН, като това съвместно сътрудничество прави научните постижения и тяхната практическа реализация в сферата на ядрената физика конкурентни и на високо световно ниво.

Дейността на БРВ – Физика, техническите постижения и настоящи проекти, бяха представени от ръководителя на базата ас. инж. Стефан Генчев на семинар, който се състоя на 19.04.2023 година в ИЯИЯЕ-БАН. Аудиторията беше силно впечатлена от дейността на колегите през годините, от постигнатите успехи - резултат от съвместното сътрудничество между БРВ – Физика и научни институции и организации както от България, така и от чужбина: Институтът по металознание, Институтът по генетика, Институтът по биофизика, Институтът по органична и неорганична химия и други институти на БАН, ЦЕРН (Швейцария), ОИЯИ (Русия), Ядрен институт, Росендорф, Германия. Произвежданите в БРВ-Физика съоръжения, оборудване и инсталации са закупени от научни институти в Русия, Германия, Полша, Казахстан, Замбия, Албания и др.

По препоръка на представители на ръководството беше отбелязана необходимостта от запознаване на по-голяма част от научните среди с високо квалифицираната и уникална дейност на колектива на БРВ – Физика.

  • brv-f_s1
  • brv-f_s2
  • brv-f_s3
  • brv-f_s4