Публична лекция на 21.04.2023

on .

На 21.04.2023 г. (петък) от 15:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН

Проф. дфн Венцислав Русанов Янков

ще изнесе публична лекция на тема:

„Мьосбауерова спектроскопия: Принципи и приложения“

MSpectroscopia-book-cover VYankov-preview  Проф. дфн Венцислав Русанов Янков ще представи наскоро публикуваната монография озаглавена „Мьосбауерова спектроскопия: Принципи и приложения“. Монографията представя в съкратен вид дисертацията на проф. Венцислав Русанов Янков за получаване на научната степен „доктор на науките“ на тема „Някои приложения на Мьосбауеровата спектроскопия като изследователски метод в естествените науки“.

 Накратко се представят: Откритието на Рудолф Мьосбауер, Параметрите на Мьосбауеровите спектри, Мьосбауеровите параметри на някои железни съединения, сплави, оксиди и хидрооксиди, Астрономичната теория на климата, слънчевата активност, както и експерименталните методи прилагани при изследванията.

 Примерите за приложения са свързани с теорията и практиката на Мьосбауеровата спектроскопия, NIS и NRS експериментите със синхротронно лъчение, светлинно индуцирани нови състояния SI и SII в нитропрусиди, приложения на Мьосбауеровата спектроскопия в минералогията, изследване на околната среда и палеоклиматологията, изследвания на кобалтов ферит CoFe2O4, както и някои екзотични и фундаментални приложения на Мьосбауеровата спектроскопия.

Колегите, проявили най-голям интерес, ще получат от автора като подарък екземпляр от монографията с автограф.

Каним всички заинтересувани.