Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ на 16.02.2023

on .

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Съгласно чл. 36 от Устава на БАН и чл.11 т.7 от Правилника за дейността на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на 16 февруари 2023 г., четвъртък, от 11:00 часа в зала 300 на Централна сграда, ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ-БАН с дневен ред:

  1. Представяне на програмата за управление на ИЯИЯЕ на кандидата за директор на института, проф. Димитър Тонев в конкурс, обявен от УС на БАН;
  2. Обсъждане на програмата на кандидата за директор;
  3. Тайно гласуване за кандидатурата;