Награди за най-добра работа на ИЯИЯЕ в конкурса, посветен на празника 24 май 2022

on .

След предварителна оценка, изготвена от избрана за целта комисия, Научният съвет на ИЯИЯЕ на свое заседание от 21.09.2022 г. удостои с награди за най-добра работа в конкурса, посветен на 24 май 2022, следните колективи:

 1. В направление „ТЕОРЕТИЧНА И МАТЕМАТИЧЕСКА ФИЗИКА” – доц. дфн Лилия Ангелова (ИЯИЯЕ-БАН) за студия на тема: „On primordial black holes from rapid turns in two-field models“ Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 06 (2021) 004, arXiv:2012.03705 [hep-th], /Презентация/.
   
  Angelova
   
 2. В направление „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИКА” – проф. д-р Димитър Тонев, доц. д-р Николай Гутев, Павел Павлов, Ивайло Панталеев, С. Илиев, гл.ас. д-р Мария Явахчова, гл.ас. д-р Ангел Демерджиев, ас. Добромир Димитров, гл.ас. д-р Елена Гелева и д-р Христо Лафчиев (ИЯИЯЕ-БАН), и G. de Angelis, L Deloncle, , G. de Gregorio, P.G. Bizzeti, E. Famea, A. Gadea, C.Y. He, S.M. Lenzi, S. Lunardi, N. Narginean, R. Menegazzo, D.R. Napoli, F, Nowacki, R. Orlandi, H. Penttila, F. Recchia, E. Sahin, R.P. Singh, M. Stoyanova, C.A. Ur, H.-F. Wirth за публикация на тема: “Transition Probabilities in 31Р and 31S: A Test for Isospin Symmetry” Physics Letters B, 821 (2021) 136603 /Презентация/.
   
  Tonev
   
 3. В направление „НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЯДРЕНАТА ФИЗИКА” – ас. Божидар Славчев, проф. д-р Димитър Тонев, ас. Любен Добрев, гл. ас. д-р Елена Гелева, д-р Благородка Велева, доц. д-р Христо Протохристов. доц. д-р Николай Гутев, гл. ас. д-р Ангел Демерджиев и ас. Десислава Димитрова (ИЯИЯЕ-БАН) за публикация на тема: „Uranium аnd 210Pо Radionuclides in Drinking Water in Southern Bulgaria and Expected Radiation Doses“, Radiation Protection Dosimetry, 198, 5 (2022) 299–309, /Презентация/.
   
  Protohristov Veleva Slavchev